Prioritera anslag ⭐️

Har du ett anslag som du tycker är särskilt viktigt? Vid prioritering av anslag kan man välja att anslag ska visas oftare eller hela tiden. I kombination med tidsstyrning ger detta spännande möjligheter - till exempel om du har ett meddelande som det är extra viktigt att människor ser just idag.


Standardinställningen är att ett anslag visas en gång per runda, men du kan också välja följande prioritering för dina anslag:

  • Två gånger per runda: Anslaget visas två gånger i stället för en gång per runda.
  • Mellan varje anslag: Anslaget visas mellan varje anslag på skärmen.
  • Överta hela skärmen: Det enda som visas på skärmen är anslaget med prioritet. Inga andra anslag visas.
  • Överta placering: Anslaget tar över huvudanslag, sidofält eller sidfot, beroende på vilken placering som är vald för det aktuella anslaget. Anslag som är placerade i andra områden på skärmen visas normalt.

Kombinera med tidsstyrning

Anslag med prioritet kan precis som andra anslag  tidsstyras. Du kan välja att de ska visas på fasta tider varje vecka eller under perioder som definieras av datum och klockslag.

Du kan till exempel ange att det varje fredagseftermiddag enbart ska stå "Trevlig helg!" på skärmen, eller så du kan ange anpassade välkomstmeddelanden kommande tisdag, riktade till personer som du vet kommer att besöka er då.

Om du till exempel har ett viktigt meddelande som alla måste se idag, kan du publicera och prioritera och kombinera med tidsstyrningsvalet "Visa enbart idag". Då är skärmen tillbaka till det normala nästa dag. 🎉

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!