Status på skärm - Kontrollera om skärmen är online, vilka enheter den visas på, osv.

Se status på startsidan

Överst på startsidan hittar du fältet   som visar antalet skärmar anslutna till systemet. 

Om det inte finns några skärmar anslutna, är fältet grått.

Översikt över status för enskilda skärmar

Klicka på "Skärmar" till vänster i fältet (eller i menyn) så når du listan över skärmar och deras status.

I listan över skärmar, hittar du samma symbol till höger på varje skärm, som visar om skärmen är online eller inte.

Enhetsdetaljer

På toppen av skärmlistan och vid varje skärm hittar du länk till "Visa enheter". Genom att klicka på texten med information om enheten hittar du detaljerad information om IP-adress, webbläsarversion m.m. för skärmarna.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!