Placering på skärmen 🖥


Välj var på skärmen du vill att anslaget ska visas.

Anslag kan visas i tre områden på skärmen: huvudanslag, sidofält och sidfot. 

  • Huvudanslag är det största området, och kan innehålla alla typer av anslag. Det täcker hela skärmen om du inte använder sidofältet och sidfoten. 
  • Sidfoten rullar med meddelanden, väder eller nyheter. Den har också klocka, en särskild plats för logotyp och kan dekoreras med eleganta dekorer. 
  • Sidofältet kan ha ett fast anslag på toppen*, medan andra anslag rullar nedanför.

I illustrationen nedan kan du se hur de olika områdena är fördelade på skärmen.

*Funktioner i sidofältet

Om du placerar en anslagstyp, som  inte ändrar storlek, överst i listan av anslag i sidofältet, kommer det anslaget alltid att synas på toppen av sidofältet, - och övriga anslag kommer att visas under detta, ett åt gången, enligt ordningsföljden i anslagslistan.
Exempel på anslagstyper som  inte ändrar storlek är: Bara Text, Text & Bild, Väder, Tidräknare, Instagram.

Om du placerar en anslagstyp som  ändrar storlek, överst i sidofältet, kommer inga andra anslag att visas under detta, utan de kommer istället att visas efter varandra, ett åt gången, överst i sidostolpen.
Exempel på anslagstyper som  ändrar storlek är: Facebook, Twitter, Nyheter, Bilder, Kalender.

Välj placering

Du väljer placering när du sparar och redigerar anslag, eller så kan du flytta anslagen mellan de olika fälten på startsidan.
Till vänster om titeln på varje anslag hittar du en symbol med sex prickar  . Om du placerar muspekaren över denna symbol, och håller inne vänster musknapp, kan du dra anslaget upp eller ner i listan. Du kan ändra ordningsföljd på anslagen, och du kan välja vilket område av skärmen som anslaget ska visas på genom att ta tag i de sex prickarna och dra anslaget från ett område till ett annat.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!