Placering på skärmen 🖥

Innehåll i den här artikeln:

PinToMind 3

Layout och områden på skärmen

Varje kanal på kontot kan ha sin egen layout, och du kan välja hur många områden som ska visas på skärmen. Under ⚙️ för varje kanal väljer du en av våra fina layouter för  stående eller liggande skärmar. 

A - B - C - D

Layouterna har ett eller flera områden för anslag, och du väljer själv var du vill placera din anslag. Du kan välja att använda ett eller flera områden, beroende på vilken layout du väljer.

  • Område A är huvudområdet på kanalen, där anslag vanligtvis publiceras.
  • Område B är t.ex. utmärkt för väderprognos, kalender, nyheter, m.m. Kanalen har då alltid något fräscht och nytt som väcker uppmärksamhet.
  • Område C kan användas till något extra som väcker uppmärksamhet. Men se till att det inte blir för mycket och rörigt på skärmen. 😉
  • Område D Har du ännu fler saker du vill visa samtidigt? Välj en layout med område D.

Klocka och logotyp

Flera av layouterna har egna områden för klocka och logotyp. 

  • Klocka - Tryck på området för att anpassa. Du kan välja att visa både datum och tid, eller bara tid.
  • Logotyp - Tryck på området för att anpassa. I logotypområdet kan du visa en uppladdad logotyp, eller så kan du skriva in en kort text som alltid visas.

Ticker

Området som heter Ticker lämpar sig bäst för att visa nyheter via RSS-flödet eller för att visa textmeddelanden. Området i Ticker rullar vertikalt, och kan därmed visa mycket information över tid. Du kan välja om du vill visa 2 eller 3 rader på höjden.

Välj var på skärmen du vill att anslaget ska visas

Var anslag kan visas på din skärm, beror på vilken layout och hur många områden du har valt. När du skapar, eller ändrar, ett anslag väljer du vilket område på skärmen som anslaget ska visas. Du kan visa samma anslag på flera kanaler, och i olika områden.

PinToMind Classic


Välj var på skärmen du vill att anslaget ska visas.

Anslag kan visas i tre områden på skärmen: huvudanslag, sidofält och sidfot. 

  • Huvudanslag är det största området, och kan innehålla alla typer av anslag. Det täcker hela skärmen om du inte använder sidofältet och sidfoten. 
  • Sidfoten rullar med meddelanden, väder eller nyheter. Den har också klocka, en särskild plats för logotyp och kan dekoreras med eleganta dekorer. 
  • Sidofältet kan ha ett fast anslag på toppen*, medan andra anslag rullar nedanför.

I illustrationen nedan kan du se hur de olika områdena är fördelade på skärmen.

*Funktioner i sidofältet

Om du placerar en anslagstyp, som  inte ändrar storlek, överst i listan av anslag i sidofältet, kommer det anslaget alltid att synas på toppen av sidofältet, - och övriga anslag kommer att visas under detta, ett åt gången, enligt ordningsföljden i anslagslistan.
Exempel på anslagstyper som  inte ändrar storlek är: Bara Text, Text & Bild, Väder, Tidräknare, Instagram.

Om du placerar en anslagstyp som  ändrar storlek, överst i sidofältet, kommer inga andra anslag att visas under detta, utan de kommer istället att visas efter varandra, ett åt gången, överst i sidostolpen.
Exempel på anslagstyper som  ändrar storlek är: Facebook, Twitter, Nyheter, Bilder, Kalender.

Välj placering

Du väljer placering när du sparar och redigerar anslag, eller så kan du flytta anslagen mellan de olika fälten på startsidan.
Till vänster om titeln på varje anslag hittar du en symbol med sex prickar  . Om du placerar muspekaren över denna symbol, och håller inne vänster musknapp, kan du dra anslaget upp eller ner i listan. Du kan ändra ordningsföljd på anslagen, och du kan välja vilket område av skärmen som anslaget ska visas på genom att ta tag i de sex prickarna och dra anslaget från ett område till ett annat.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!