Bilder / pdf / affisch 🖼

Bildanslag är en av de mest populära anslagstyperna på PinToMind. Du kan visa reklamskyltar, bilder från resor och evenemang, eller av en anställd som har en födelsedag. Du kan välja mellan många olika sätt att visa bilder på.

Alla bildtyper

Alla vanliga bildtyper och PDF-filer kan användas för bildanslag.

När du laddar upp mer än en bild, får du välja om du vill spara som ett separat anslag eller som album. Väljer du separata anslag, kommer det göras lika många anslag som det finns bilder när du sparar.

Visningsalternativ för bilder

När bilderna är beskurna, är det alltid mitten av bilden som visas.

  • Centrerad i anslag - visa hela bilden: Bilden visas centrerat i anslagsområdet utan att beskäras.
  • Fylla anslag - visa hela bilden: Bilden visas störst möjligt i anslagsområdet på skärmen utan att beskäras.
  • Fylla anslag - beskära bilden: Bilden visas i anslagsområdet på skärmen, och bilden beskärs så att det fyller hela området.
  • Fylla skärmen - visa hela bilden: Bilden visas störst möjligt på skärmen utan att beskäras. På grund av att storleksformatet är annorlunda på bilden än på skärmen, kommer svarta fält på sidorna av bilden.
  • Fylla skärmen - beskära bilden: Bilden visas på hela skärmen, och beskärs för att passa storleksformatet på skärmen.

Vi rekommenderar att förhandsvisa anslaget innan du sparar, för att se vilket visningsalternativ som passar bäst.

Extra visningsalternativ för album:

  • Collage: Fler bilder visas samtidigt i ramar som fyller hela skärmen. Bilder beskärs för att passa i ramarna. När bilderna är beskurna, är det alltid mitten av bilden som visas.

Även här rekommenderar vi att du förhandsvisar innan du sparar, för att se hur visningsalternativen passar för dina bilder.

💡 Exportera till bildfiler från Google och Powerpoint

Vill du visa en en Powerpoint-, eller Google-presentation som innehåller flera sidor, på PinToMind, behöver du spara dessa som enkla bildfiler, för att kunna laddas upp i bild-anslaget.

  • Info-video om hur du sparar en Powerpoint-presentation som enkla bildfiler hittar du här.
  • Info om hur du sparar en Google-presentation som enkla bildfiler hittar du här.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!