Bild på nätet 🌍

Visa bild från webbkamera, Dropbox eller från någon annanstans på nätet. Informationsskärmen kommer att hämta bild som lagras på nätet kontinuerligt när bilden uppdateras.

Bild på nätet kan bara visa filer av typen PNG och JPG. 

Adressen du anger måste vara fullständig; börja med "http://" och sluta med "filnamn.jpg" (eller png).

Bild på nätet har samma visningsalternativ som bilder.

Förslag

Bild-på-nätet-anslag kan användas till mycket, t.ex. en webbkamera som visar trafikläget. Anslagstypen kan också användas för att visa försäljningsstatistiken, väderdata, energi m.m. som läggs till en URL för andra applikationer.

Om du har bilder som kommer att uppdateras regelbundet på din informationsskärm, t.ex. statistik, schema eller röster, kan du spara de bilderna i Dropbox, och sedan kommer informationsskärmen att hämta den senaste bilden.

Visa bild från Dropbox

För att visa en bild som ligger lagrad i Dropbox väljer du att  ge läsbehörighet till dina filer med delade länkar i Dropbox. Kopplingen (url:en) som du kopierar från Dropbox klistrar du in i adressfältet i anslaget. Ändra slutet på kopplingen från ?dl=0 till ?dl=1 - så ska det vara klart för att visas. I vissa fall, har vi erfarit att det fungerar bättre att lägga till ändelsen raw=1 istället för dl=1.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com