Philips Signage Solutions D-Line Display

Här hittar du instruktioner för att använda  Philips D-line som informationsskärm, om du har den skärmtypen. Du hittar information om utrustning som vi rekommenderar, här.

Starta en ny skärm

 • Häng upp skärmen, koppla till ström, och följ stegen för start och nätverkstillkoppling.
 • Val om att konfigurera CMS, CMND o.s.v.  behöver inte göras.

Du kan återställa till fabriksinställningar om du vill starta om på nytt. 

Öppna visning i webbläsare

Följ stegen i instruktioner nedanför, så får du igång din informationsskärm snabbt och lätt! 

 • Tryck SOURCE på fjärrkontrollen.
 • Välj «LÄSARE"/"Browser"
 • Tryck på "Inställningar" under «Browser"
 • Skriv in adressen "http://app.pintomind.com/go". Tryck ”OK”.
 • Välj adressen i listan genom att trycka OK på fjärrkontrollen på adressen. Bekräfta en gång till.

 • Skriv in skärmkoden för skärmen (du hittar den unika skärmkoden i listan över dina skärmar), så startar visningen. (Tryck OK på fjärrkontrollen för att få tangentbordet på skärmen att dyka upp, så att du sedan kan skriva in skärmkoden.)

Ställ in webbläsare till automatisk start

 • Tryck på ⌂ HOME på fjärrkontrollen
 • Välj "Konfiguration 1" -> "Starta via källan".
 • Välj "Ingång: ◀ WEBBLÄSARE ▶ "och "Spellista: ◀ 1 ▶"
 • Skärmen kommer sedan att starta automatiskt i webbläsaren när den slås på.

Ställa in timer

 • Tryck på ⌂ HOME på fjärrkontrollen
 • Välj "Avancerat val" -> "Timer" och lägg in tidpunkter för på och av.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com.