Återställa Philips D-Line till fabriksinställningar

OBS! Instruktionen nedan kommer att radera allt innehåll och alla inställningar på skärmen. Den här åtgärden kan inte ångras.

  • Tryck på ⌂ HOME, och sedan 1 , 8 , 8, 8 på fjärrkontrollen för att öppna administratörläge. 
  • Välj "Inställningar".
  • Välj "Systemverktyg" -> "ÅTERSTÄLL" -> "Fabriksåterställning"
  • Du får då information om att all information kommer att raderas. Klicka "Fabriksåterställning".
  • Skärmen kommer att radera allt innehåll, och starta om.