Smart-TV är inte så smart 😒

Generellt rekommenderar vi inte Smart-TV till vår lösning. Testa gärna om du har en Smart-TV sedan tidigare, men vi rekommenderar inte att välja detta vid nyinköp.

Utvecklingen av Smart-TV-modeller går fort och det kan finnas modeller som fungerar bra vid inköp, men som inte blir uppdaterade till att följa nya webbstandarder som kommer senare. Om du väljer att använda Smart-TV bör du därför vara medveten om att det kan bli nödvändigt att koppla till t.ex. en Ugoos-enhet, Chromebox eller liknande, senare.


Eventuella utmaningar med Smart-TV:

  • Webbläsaren är, på en del modeller, inte möjlig att öppna i fullskärm. Adresslinjen blir synlig när informationsskärmen kör.
  • Programvaran i TV:n uppdateras inte. För att visa innehållet på informationsskärmen är vi beroende av moderna versioner av bl.a. Javascript. Om detta inte är uppdaterat kan man t.ex. uppleva att vissa anslagstyper inte visas.
  • Vissa Smart-TV-apparater har en inbyggd sleep-funktion som gör att de slås av automatiskt efter ett antal timmar utan användaraktivitet.
  • Många skärmar är inte skapade för att stå på hela dagar, något som gör att bruk av denna typen av skärm till infoskärm kan föra till en förkortad livstid för skärmen, och det kan innebära en potentiell brandfara. Vi rekommenderar skärmar som är skapade för att stå igång 16 eller 24 timmar per dygn, och med möjlighet för automatisk on/off.

Var också uppmärksam på Radio- och TV-licens, även om TV:n inte används som en vanlig TV.

På grund av det enorma mångfald av olika modeller av Smart-TV har vi dessvärre inte möjlighet för att felsöka och anpassa vår lösning till dessa. Om du upplever problem kan vi rekommendera att koppla till t.ex. en Ugoos-enhetChromebox, eller liknande, eller byta till en skärm som vi rekommenderar till användning tillsammans med vår lösning.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com.