Autostart och fullskärm på Windows

En uppdatering av Windows Defender gör att vårt script för Windows blir felaktigt klassificerat som skadligt. Detta löses genom att ladda ner scriptet på nytt, och ersätta filen man redan har.  

Vi arbetar med en ny lösning för Windows som kommer att ersätta detta scriptet.
Ta gärna kontakt om du har frågor om detta. 

Senaste ändring: 3 november 2020

En webbsida som visas i fullskärm

En informationsskärmsvisning är egentligen en webbsida (som hela tiden uppdateras), som visas i fullskärm på en skärm på väggen. Du öppnar en webbläsare och klistrar in skärmadressen till skärmen som du vill visa. Därefter ändrar du till fullskärm genom att trycka på F11.

Automatisk start

Vi har ett VisualBasic-script som du kan ladda ner, som kommer att starta skärmen automatiskt vid start. Detta fungerar på de flesta Windowsdatorer.

  1. Installera Google Chrome på enheten som ska visa skärminnehållet (om inte redan installerat) och inaktivera varningsmeddelande för att Internet Explorer inte är standardwebbläsare.
  2. Logga in och klicka på skärmar i menyn uppe till vänster 
  3. Notera adressen för skärmen https://app.pintomind.com/SKÄRMKODABC123 Till exempel: http://app.pintomind.com/ABC123
  4. Öppna webbläsaren på enheten som ska visa innehållet och skriv in den här adressen + .vbs i adressfältet. Till exempel: http://app.pintomind.com/ABC123.vbs Detta startar nerladdningen av en fil/ett script som sparas i mappen "Hämtade filer".
  5. När skriptet har hämtats, flytta den till startmappen i startmenyn. Byt inte namn på filen. Med skriptet i startmappen kommer informationsskärmen att starta automatiskt i fullskärm när du senare slår på enheten. För att avsluta visning efter startskriptet måste du trycka på ALT + F4.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!