Ändra ägare av anslag 👨🏽‍💼🏷

Användare med alla rättigheter på kontot kan ändra ägare av anslag.

Användare med begränsad tillgång av typen "kan administrera egna anslag", kan inte redigera anslag som ägs andra användare, även om anslaget visas på en skärm som de har tillgång till.

Om behov för att ändra ägare av anslag skulle uppstå, kan användare med alla rättigheter på kontot ändra ägare av anslag genom att logga in med sin användare, gå till menyval "Anslag", välja att "redigera" det aktuella anslaget och välja "ÄGARE AV ANSLAGET".

Kom ihåg att spara! 😊

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!