Lägga till en ny skärm ➕🖥

För att enkelt kunna skilja de fysiska skärmarna/enheterna från varandra rekommenderar vi att du skapar en skärm i systemet ( "Meny" - "Skärmar") per fysisk enhet, och ger dem passande namn, t.ex. skärmens fysiska placering.

När du har flera olika skärmar registrerade under menyval "Skärmar" kan du också välja att visa både lik och olik information på de olika skärmarna. Då väljer du enkelt när du skapar eller ändrar i ett anslag, vilken eller vilka skärmar som det anslaget skall visas på.

Lägg till en skärm

För att lägga till en ny skärm, går du till menyvalet "Skärmar".

Under "Skärmar" lägger du till en ny skärm genom att skriva in namnet på den nya skärmen i fältet "Namnge den nya skärmen". Välj gärna att kopiera anslag och inställningar från en annan skärm, så har du något att börja med. Klicka sedan på "SKAPA".  
Kopiering av anslag och inställningar från en skärm till en annan kan även redigeras efteråt.

För att kunna lägga till en ny skärm, behöver du ett konto som kan ha fler skärmar än antalet som redan finns. På ett provkonto kan man skapa ett obegränsat antal skärmar, men på ett aktiverat konto kan man endast ha så många registrerade skärmar som kontot anger.
Om du behöver uppgradera kontot för att kunna lägga till fler skärmar, går du till menyval "Inställningar" och väljer en passande prisplan där. Alternativt lägger du till fler skärmar i prisplanerna FLEXI, LARGE eller FRIVILLIG.

Frågor? Kontakta oss på support@pintomind.com!