Uppdatera Firmware på Samsung Smart Signage SSSP4/SSSP5/SSSP6/SSSP10

OBS: Processen kan ta en stund och är beroende av bl.a. ditt lokala nätverk. Avbryt inte processen, stäng inte av skärmen och dra inte ut kontakten medan uppdateringen pågår.
Vi kan inte ta ansvar för er utrustning, eller eventuella fel som kan uppstå under den här processen, men vi har fram tills nu inte upplevt något tillfälle då detta har gått fel.
💡 Om du upplever att den här guiden för uppdatering av firmware inte fungerar på din skärm, kan du testa att uppdatera manuellt via USB. Instruktion hittar du här.

Inledning
För att skärmarna ska fungera på bästa sätt behöver både firmware och vår app vara uppdaterade. Firmware är "operativsystemet" i skärmarna, och vår app är "programmet" som används för att starta och visa innehållet.

Vår app måste vara uppdaterad
Skärmen måste ha version 2.0.2 eller högre av PinToMind Player-appen för att det ska vara möjligt att uppdatera firmware. Du kan kontrollera version av vår app genom att trycka "INFO" på fjärrkontrollen och läsa på raden som visar "APP.V".

Om PinToMind Player-appen inte är på senaste version är det bara att gå ut från appen och in igen, eller slå av och på skärmen igen, så ska appen uppdateras.

Kontrollera firmware på skärmen
För att kontrollera firmware på skärmen, och om du har den senaste app-versionen: Tryck "INFO" på fjärrkontrollen. 
Längst ner i rutan kan du se status på enheten (FW.status). Där ser du om skärmen har senaste firmware eller om det finns en ny version. 

Uppdatera Firmware

För att uppdatera firmware, tryck "A" + "A" + "1" på fjärrkontrollen. ("A" är den röda knappen en bit ner på fjärrkontrollen.)

Ett fönster dyker upp på skärmen där du antingen trycker "2" för att uppdatera firmware, eller "0" för att avbryta.

Appen söker efter nyare firmware för skärmen och börjar sedan ladda ner till skärmen. Här kan du följa med på hur långt processen har gått.

Efter att firmware är nerladdat till skärmen startar uppdatering av firmware. Det är inte helt säkert hur lång tid den här processen tar, men enligt vår erfarenhet kan det ta upp till 5 minuter. Texten "blinkar" för att visa att något sker på skärmen

När uppdateringen är klar kommer skärmen att starta om, och förhoppningsvis är allt uppdaterat och i ordning. Du kan återigen trycka "INFO" på fjärrkontrollen för att kontrollera status på firmware. 

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!