IP-adresser

Följande är information för dig som behöver öppna åtkomst i brandvägg.

Pintomind.com använder följande IP-adresser: 

IPv4

  • 109.107.36.246
  • 109.107.37.166
  • 109.107.36.31
  • 109.107.36.203
  •  109.107.38.165

IPv6

  •  2a02:1348:17c:c84e:24:19ff:fef3:213a
  • 2a02:1348:17c:c4e0:24:19ff:fef3:1382
  • 2a02:1348:178:a30c:24:19ff:fee2:8c32
  • 2a02:1348:178:a582:24:19ff:fee2:960a
  •  2a02:1348:17c:c921:24:19ff:fef3:2486

DNS

Om man har en brandvägg som stöder åtkomstregler med hjälp av DNS-namn kan det vara praktiskt att använda följande adress (istället för ovanstående IP-adresser):

 public.grp-tcgft.gb1.brightbox.com 

När du använder DNS-namn kommer DNS automatiskt att uppdateras vid ändringar från vår sida.

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!