Visa avgångstavla från kollektivtrafiken 🚌

Om ditt lokala kollektivtrafikföretag erbjuder en funktion som visar information med avgångar i realtid, kan du i flera fall skapa en skräddarsydd avgångstavla och visa avgångar för en aktuell busshållplats eller tågstation i vårt Webbsida/URL-anslag.

Så här gör du:

  1. Besök lokaltrafikens webbsida och se om de har möjlighet för att visa avgångstavla.
  2. Välj hållplats/station.
  3. Kopiera länken till avgångstavla som du får från lokaltrafikens webbsida.
  4. Klistra in länken i ett URL-anslag på ditt PinToMind-konto. 
  5. Förhandsvisa och ställ eventuellt in zoom-nivå (mer info här).
  6. Välj vilken skärm du vill att det ska publiceras på och spara anslaget.

🚌👍 Västtrafik och Östgötatrafiken är två exempel på kollektivtrafikföretag som kan visa en avgångstavla i realtid på informationsskärmar.

den här sidan från Västtrafik, kan du välja hållplats och kopiera länken som du sedan klistrar in i Webbsida-anslaget. 
Om du reser med Östgötatrafiken kan du söka upp din hållplats på den här sidan. Sedan kan du välja att visa en avgångstavla för den aktuella hållplatsen.

Hör gärna med kollektivtrafiken i ditt område, om de har möjligheten att visa en avgångstavla i realtid på infoskärmar.

Frågor? Ta gärna kontakt med oss!