Sony BRAVIA™ Professional Displays

ℹ️ Detta är en guide för installation och användning av utrustning för att visa innehåll från PinToMind, för Sony BRAVIA™ Professional Displays, med Android 9.0 och nyare.
Du hittar alltid information om utrustning som vi rekommenderar, på vår webbsida.

❗️ OBS! Sony BRAVIA™ Professional Displays stödjer inte stående visning.

Installation av PinToMind Player

 1. Följ startguiden för din Android-enhet och logga in med ditt Google-konto.
 2. Öppna Google Play Store och sök efter "PinToMind Player".
 3. Installera appen.
 4. Öppna PinToMind Player
 5. PinToMind Player startar och visar en kod. 
 6. På en annan PC eller mobil: Logga in på app.pintomind.com/connect, och uppge koden som visas på skärmen för att koppla enheten till ditt konto. 
 7. Välj vilken skärm som ska visas på enheten under "VÄLJ EN SKÄRM". 
  Du kan när som helst ändra vilken skärm som visas på denna enheten. Se info här.
 8. Skärmen du valde startar nu visning på din enhet.

Thats it! PinToMind Player är nu installerad, och enheten är redo att användas.

Skärmar från Sony som har stöd för  Pro mode kan ställas in med automatisk start med PinToMind Player på valda dagar och klockslag. Se instruktioner för detta här nedanför. 

Pro mode

(vi använder engelska på våra enheter och i våra förklaringar)

💡 TIPS:
 • Inaktivera menyfälten Timer(s) och One Step setting som ligger på hemskärmen. Dessa kan vara förvirrande och överstyr eventuell tidsstyrning. Se avsnittet "Begränsad tillgång" i den här guiden.

Skärmen är inställd med tre olika lägen;

 • Normal mode, - där inställningarna i Pro mode är dolda och enheten fungerar som en annan Android-enhet. 
 • Pro settings mode, - är typen "administrationsläge" för tillgång till att ställa in avancerade inställningar.
 • Pro mode, - driftläge, där inställningar för Pro mode används, men är dolda för användaren.

En blå linje visas högst upp på skärmen när Pro settings mode är aktivt.

 • Normal mode, byt till Pro settings mode genom att välja Pro mode tool
  På fjärrkontrollen, tryck; [HOME] Apps - Pro mode tool
 • Pro settings mode, byt till Normal mode genom att välja Pro mode tool
  På fjärrkontrollen, tryck; [HOME] Apps - Pro mode tool
 • Pro mode, byt till Pro settings mode med följande kommando på fjärrkontrollen;
  Info + Mute + Volume up + Home

Alltid på och val av källa

För att säkerställa att skärmen startar efter ett eventuellt strömavbrott och att PinToMind Player startar som vald "källa" görs följande;

Välj;  ⚙️ Settings - Pro settings -Initial input source - Android app.
Bläddra ner i listan och välj PinToMind Player. Tryck upp igen och välj OK.

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - AC power on. 
Ändra till  Always On

Automatisk tidsstyring och omstart

För att aktivera tidsinställningar måste skärmen vara i Pro settings mode.

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - Power Scheduling.
Här aktiveras Power Scheduling och ställ in önskade tidpunkter och dagar. 

Skall skärmen vara igång 24/7 rekommenderar vi en regelbunden omstart, gärna en gång om dygnet.
Detta kan ställas in genom att välja: ⚙️ Settings - Pro settings - Periodic restart och ställ in önskade tidpunkter och dagar. 

Begränsad tillgång

För att skärmen inte ska bli använd till andra ändamål rekommenderar vi att du inaktiverar tillgång till andra funktioner och appar.

Appar

Välj; ⚙️  Settings - Pro settings - Apps
I listan över installerade appar väljer du  Enable för PinToMind Player, och för resterande appar som inte skall användas: Disable.

Källor

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - External inputs 
Här kan man inaktivera portar som inte skall användas.

Skärmdelning

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - Screen mirroring
Disable denna om du inte vill att andra skall kunna dela innehåll till skärmen över nätverket. 

Pin-kod för Pro mode settings

För att förhindra att andra får tillgång till inställningarna i Pro mode kan man aktivera en pin-kod på den enskilda skärmen.

⚠️ OBS: Vi rekommenderar endast denna inställning om skärmen befinner sig i en miljö där missbruk och vandalism kan förekomma. Skärmen kan inte återställas om pin-kod glömts bort.

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - Pro mode lock.
Välj Enable.

Återställ Sony-skärmen till fabriksinnställningar

Välj; ⚙️ Settings - Device Preferences - Reset - Factory data reset - Erase everything