Sony BRAVIA™ Professional Displays

ℹ️ Detta är en guide för installation och användning av utrustning för att visa innehåll från PinToMind, för Sony BRAVIA™ Professional Displays, med Android 9.0 och nyare.

Även om vi har en guide är det inte nödvändigtvis en rekommendation. Du hittar alltid information om utrustning som vi rekommenderar, på vår webbsida.

❗️ OBS! Sony BRAVIA™ Professional Displays stödjer inte stående visning.

Installation av PinToMind Player

 1. Följ startguiden för din Android-enhet och logga in med ditt Google-konto.
 2. Öppna Google Play Store och sök efter "PinToMind Player".
 3. Installera Player-appen.
 4. Öppna PinToMind PlayerPinToMind Player startar och visar en kod. 

 5. På en annan PC eller mobil: Logga in på app.pintomind.com/connect, och uppge koden som visas på skärmen för att koppla enheten till ditt konto. 

 6. Välj vilken skärm som ska visas på enheten under "VÄLJ EN SKÄRM". 
  Du kan när som helst ändra vilken skärm som visas på denna enheten. Se info här.

 7. Skärmen du valde startar nu visning på din enhet.

Thats it! PinToMind Player är nu installerad, och enheten är redo att användas.

Skärmar från Sony som har stöd för  Pro mode kan ställas in med automatisk start med PinToMind Player på valda dagar och klockslag. Se instruktioner för detta här nedanför. 

Ändra språket på skärmen

🇬🇧 Vi använder engelska på våra enheter och i våra förklaringar. Är svenska inställt som språk på skärmen kan du ändra till English (UK) under ⚙️(Inställningar) - System - Språk/Language.
(På vissa Sony-modeller, välj: ⚙️ (Inställningar) - Enhetsinställningar - System - Språk/Language).

Automatisk tidsstyring, daglig omstart, alltid på och val av källa

ℹ️ Du hittar instruktioner för att växla mellan de olika lägena (Pro Mode, Pro settings mode och Normal mode) längre ner i artikeln.

Skärmar från Sony som stöder Pro Mode kan ställas in för att automatiskt starta med PinToMind Player på önskade dagar och tider:

1. För att kunna lägga in detta behöver du först gå till Pro Settings Mode.
I Normal mode växlar du til Pro settings mode genom att trycka [HOME] på fjärrkontrollen och välja Apps - Pro mode tool - Pro settings mode - OK.
(På några Sony-modeller: byt till Pro settings mode genom att trycka på följande knappar på fjärrkontrollen, i ordningsföljd efter varandra; Info -> Mute -> Volume up -> Home)

En blå linje visas högst upp på skärmen när Pro settings mode är aktivt:

2. På fjärrkontrollen, tryck [HOME], och gå med pilarna på fjärrkontrollen upp till kugghjulet, där du hittar ⚙️ Settings.

3. Välj;   ⚙️ Settings - Pro settings - Power Scheduling. Ställ in önskade tidpunkter och dagar

4. Skall skärmen vara igång 24/7 rekommenderar vi en regelbunden omstart, gärna en gång om dygnet.
Detta kan ställas in genom att välja:  ⚙️ Settings - Pro settings - Periodic restart. Ställ in önskade tidpunkter och dagar, och välj Forced restart while display is on. Om skärmen inte ska vara igång 24/7 kan Periodic restart vara Off.

5. För att säkerställa att skärmen startar efter ett eventuellt strömavbrott och att PinToMind Player startar som vald "källa" görs följande;

 • Välj;  ⚙️ Settings - Pro settings -Initial input source - Android app. Bläddra ner i listan och välj PinToMind Player. Tryck upp igen och välj OK.
 • Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - AC power on. Ändra till  Always On
💡 TIPS:
 • Inaktivera menyfälten Timer(s) och One Step setting som ligger på hemskärmen. Dessa kan vara förvirrande och överstyr eventuell tidsstyrning. 
 • På nyare Sony-modeller, från Android 10: Välj Apps - One Step Setting - Signage use för att använda skärmen till enbart infoskärm.

Begränsad tillgång - om skärmen inte ska användas för andra ändamål

Sony BRAVIA™ Professional Displays kan installera appar från Google Play och kan användas till flera ändamål.
Om skärmen inte ska användas till andra ändamål än informationsskärm rekommenderar vi att du inaktiverar tillgång till andra funktioner och appar.

På fjärrkontrollen, tryck [HOME], och gå med pilarna på fjärrkontrollen upp till kugghjulet, där du hittar ⚙️ Settings.

Appar

Välj; ⚙️  Settings - Pro settings - Apps
I listan över installerade appar väljer du  Enable för PinToMind Player, och för resterande appar som inte skall användas: Disable.

Källor

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - External inputs 
Här kan man inaktivera portar som inte skall användas genom att välja  Not use.

Skärmdelning

Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - Screen mirroring
Disable denna om du inte vill att andra skall kunna dela innehåll till skärmen över nätverket. 

Pin-kod för Pro Mode settings

För att förhindra att andra får tillgång till inställningarna i Pro mode kan man aktivera en pin-kod på den enskilda skärmen.

⚠️ OBS: Vi rekommenderar endast denna inställning om skärmen befinner sig i en miljö där missbruk och vandalism kan förekomma. Skärmen kan inte återställas om pin-kod glömts bort.
 1. På fjärrkontrollen, tryck [HOME], och gå med pilarna på fjärrkontrollen upp till kugghjulet, där du hittar ⚙️ Settings.
 2. Välj; ⚙️ Settings - Pro settings - Pro mode lock.
 3. Välj Enable.

Pro Mode - förklaring av de olika lägena, och hur man växlar mellan dem


Skärmen är inställd med tre olika lägen;

 • Pro mode - (rekommenderat) driftläge, där inställningar för Pro mode används, men är dolda för användaren.
 • Pro settings mode - är "administrationsläge" för tillgång till att ställa in avancerade inställningar. Här gör du inställningarna för Pro Mode.
 • Normal mode - där inställningarna i Pro mode är dolda och enheten fungerar som en annan Android-enhet. T.ex. för regelbunden användning av flera olika appar och funktioner.

En blå linje visas högst upp på skärmen när Pro settings mode är aktivt:

Växla mellan de olika lägena

 • Normal mode, växla till Pro settings mode genom att välja Pro mode tool
  På fjärrkontrollen, tryck;  [HOME] och välj Apps - Pro mode tool - Pro settings mode
  (På några Sony-modeller: byt til Pro settings mode med följande knappar på fjärrkontrollen, i ordningsföljd efter varandra; Info -> Mute -> Volume up -> Home)
 • Pro Settings mode, växla till Pro mode (driftläge):
  På fjärrkontrollen, tryck  [Home] och välj ⚙️ Settings - Pro settings - Start Pro mode - OK.
  (Skärmen blir svart och startar om i Pro mode. Först ser du startmenyn, och efter en liten stund startar skärmen PinToMind Player, om alla inställningar är gjorda.)
 • Pro settings mode, växla till Normal mode genom att välja Pro mode tool
  På fjärrkontrollen, tryck; [HOME] och välj Apps - Pro mode tool - Normal mode
 • Pro mode, växla till Pro settings mode med följande knappar på fjärrkontrollen, i ordningsföljd efter varandra;
  Info -> Mute -> Volume up -> Home


Återställ Sony-skärmen till fabriksinnställningar

Välj; ⚙️ Settings - Device Preferences - Reset - Factory data reset - Erase everything