Tidräknare ⏱

Tidräknaren är anslagstypen för att se fram emot något eller för att glädjas över något!

Räkna ner - 10, 9, 8, 7 ... 🎉

Ställ in en tidpunkt som du räknar ner till. T.ex. en höstresa, julafton, öppnandet av en nybyggnation eller något annat som du ser fram emot.

Informationsskärmen visar hur lång tid det är kvar. När tiden är uppnådd, väljer du om den ska fortsätta eller stoppa räkningen. Du kan också lägga till ett meddelande som ska visas när tidpunkten är nådd.

Räkna upp - 1, 2, 3 ... 🙌🏼

Ställ in en tid att räkna upp ifrån. T.ex. kan du räkna antalet dagar sedan den senaste avvikande händelsen.

Anslagstypen har flera alternativ för hur många detaljer som ska visas, t.ex. om du bara vill visa antalet dagar, eller om du vill visa den tid det räknas till eller från.

Det kan vara en god idé att tidsstyra det här anslaget, så att det inte längre visas när det inte längre är relevant.

Tidräknare på konto med skärmar eller användare i olika tidszoner

Tidpunkten i tidräknar-anslag visas i användarens eller skärmens tidszon. Om användare i olika tidszoner administrerar samma anslag kommer tidpunkten att visas olika för dem, eftersom varje användare får tiden visad i sin tidszon.

Anslag kommer att visas samtidigt i det tidsrummet som du har valt att det ska visas; om du t.ex. väljer att ett anslag ska visas från kl. 12 Stockholm-tid, kommer anslaget att visas från kl. 11 London-tid.

PinToMind 3: Extra info i mobilappen

I version PinToMind 3 kan du välja om du vill att tidräknaren ska upprepas varje dag, vecka eller år.

Du kan också lägga in extra information som enbart visas i mobilappen, PinToMind Go. Klicka på mobilikonen "📱" och lägg in text, länk till med information och/eller bilagor. 

Frågor? Ta kontakt med oss på support@pintomind.com!